You are here

Овалне иконе

Израђују се у димензијама:
19 x 24
осим икона код којих су наведене друге димензије.

88/1

 88/1

Праведни Јосиф, Света Богородица и Господ 88/2

Праведни Јосиф, Света Богородица и Господ 88/2

88/3

 88/3

Богородица 88/4

Богородица 88/4

Живоносни Источник 88/5

Живоносни Источник 88/5

Богородица 88/6

Богородица 88/6

Богородица 89/1

Богородица 89/1

Богородица 89/2

Богородица 89/2

89/3

 89/3

Свети Георгије 90/1

Свети Георгије 90/1

Свети Рафаило, Николај и Ирина 90/2

Свети Рафаило, Николај и Ирина 90/2

Свети Никола 90/3

Свети Никола 90/3

90/4

 90/4

90/5

 90/5

90/6

 90/6

Исус Христос 90/7

Исус Христос 90/7

Свети Георгије 90/8

Свети Георгије 90/8

Свети Константин и Јелена 90/9

Свети Константин и Јелена 90/9

Богородица 90/10

Богородица 90/10

90/11

 90/11

Богородица 90/12

Богородица 90/12

90/13

 90/13

Свети Никола 90/14

Свети Никола 90/14

Свети Рафаило, Николај и Ирина 90/15

Свети Рафаило, Николај и Ирина 90/15